Title Image

Studiebureau

Signalisatieplan / vergunning

Bij werken op de openbare weg is men verplicht de werken te signaleren volgens de geldende reglementering. Het hoofddoel is de “weggebruikers” waarschuwen.

Een goede en duidelijke signalisatie voorkomt ongevallen. In de meeste gevallen moet een signalisatieplan opgemaakt worden in verschillende fases.

Wij maken deze plannen digitaal op maat met veel oog voor detail, wat ze zeer gebruiksvriendelijk maken.

Nadat wij ze ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de verkeerspolitie en de wegbeheerder, leveren wij ze samen met een werkvergunning aan u af.